Bases legales nuevos miembros

La Roca del Vallès (Barcelona), 1 d’octubre del 2017

 

Campanya MGM adreçada als membres del nostre Programa de Fidelització

Value Retail Management Spain, S.L., amb NIF B-60.689.486 i domicili social a La Roca Village, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona) (d’ara endavant, “Value Retail”), entitat que, entre d’altres, gestiona el centre de tipus “outlet” La Roca Village (La Roca del Vallès), detalla a continuació les bases reguladores del sorteig adreçat als nous membres del nostre programa de fidelització, d’àmbit nacional (incloent-hi les Illes Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla) en el qual se sortejaran una (1) gift cards (targetes regal) per valor de dos cents (200) euros (les “Bases” i la “Promoció”, respectivament).

 • Objecte de la campanya promocional

L'objecte de la campanya és sortejar entre els participants els premis que s'indiquen a continuació:

Una (1) gift cards (targetes regal) per valor de dos cents (200) euros, per gastar en compres d’articles en qualsevol boutique, excepte als locals de restauració, de La Roca Village (segons els termes i condicions inclosos a la gift card corresponent).

Per poder participar a la Promoció, els participants (membres nous de les nostres bases de dades) hauran de:

 • Haver rebut la recomanació de la campanya de Venda Privada d’un o diversos contactes del nostre programa de fidelització de La Roca Village a través del formulari de recomanació en línia que Value Retail ha posat a disposició mitjançant l’enviament per correu electrònic als membres del programa de fidelització;
 • Registrar-se en línia entre els dies 18 i 22 d’octubre del 2017 (tots dos inclosos) al programa de fidelització de La Roca Village. 
 • Acceptació de les bases

La mera participació a la Promoció suposa la plena acceptació d'aquestes bases, i això implica que el participant les ha llegit i entès, i que n'accepta expressament el contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.

 • Requisits per poder participar

Segons es detalla més amunt, només podran participar a la present Promoció aquelles (i) persones majors d’edat, (ii) que es donin d’alta entre els dies 18 i 22 d’octubre del 2017 (tots dos inclosos) al programa de fidelització de La Roca Village i (iii) que hagin rebut la recomanació de la campanya de Venda Privada d’un o diversos contactes del programa de fidelització de La Roca Village a través del formulari de recomanació en línia que La Roca Village ha posat en disposició seva mitjançant l’enviament per correu electrònic de la base de dades.

No podran participar al sorteig els socis, directius i treballadors de La Roca Village o de Value Retail, ni de la resta d’empreses del grup de societats que apliquen el concepte de Chic Outlet Shopping.

Si, per qualsevol motiu, sortís guanyadora una persona referida en el paràgraf anterior, Value Retail li podrà retirar el corresponent premi per incompliment dels requisits de participació.

 • Data de vigència de la promoció

La Promoció començarà el dia 18 d’octubre a les 00:00 i finalitzarà el dia 22 d’octubre del 2017 a les 23:59.

 • Premis

Els premis, que se sortejaran entre les persones que compleixin els requisits de participació detallats a l’apartat “Requisits per poder participar”, consisteixen en:

Una (1) gift cards de La Roca Village de dos cents (200) euros.

Per tant, el valor econòmic total d’aquest sorteig és de dos cents (200) euros, encara que cada participant només podrà guanyar una gift card.

El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl·lic i no donarà en cap moment dret al trasllat a La Roca Village des del lloc d’origen del guanyador.

 • Procés de selecció dels guanyadors

Es procedirà al sorteig mitjançant la selecció aleatòria entre tots els participants que hagin completat el registre entre les dates indicades per part d’un treballador de Value Retail PLC el 3 de novembre del 2017.

Hi haurà un (1) guanyador que seran seleccionats a l’atzar. S'extraurà una reserva per cada guanyador. Durant els set (7) dies hàbils posteriors al sorteig, Value Retail es posarà en contacte amb el guanyador per correu electrònic. Es faran tres intents en tres dies diferents. En cas de no obtenir resposta per part del guanyador dins dels tres (3) dies següents a comptar des del dia en què es va efectuar l’enviament de l’últim correu electrònic per part de Value Retail, es contactarà la reserva corresponent.

Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant.

La identificació ha de correspondre amb el mateix nom utilitzat per enregistrar-se al lloc web. Si no és el cas, el participant serà exclòs immediatament.

En cas que els guanyadors no compleixin tots els requisits estipulats en aquestes Bases, el premi no serà lliurat i romandrà propietat de Value Retail.

 • Compliment d'obligacions fiscals

En compliment del que estableix la legislació vigent, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques beneficiades pel premi, i declararà els premis lliurats en els models tributaris corresponents.

 • Limitació de responsabilitat

No s'acceptarà cap responsabilitat per les inscripcions incompletes o confirmacions que es perdin, arribin amb retard, vagin dirigides incorrectament o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, sense limitació, problemes de maquinari, programari, explorador, fallada de la xarxa de telecomunicacions, funcionament incorrecte dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors de Value Retail o en altres llocs.

Value Retail no es responsabilitza de les pràctiques incorrectes dels participants ni de tercers aliens a l'organització de la promoció en el seu transcurs.

Value Retail no es responsabilitza dels casos de força major (com ara vagues) i d'actes que no li siguin imputables, que puguin impedir al guanyador la fruïció total o parcial del seu premi.

 • Recollida del premi

La recepció del premi no comportarà cap tipus de despesa per als guanyadors.

Els premis s’han de recollir a la Recepció de La Roca Village no més tard del 31 de desembre del 2017. Value Retail es reserva el dret de retirar el premi al guanyador si no el recollís dins del termini. La validesa de les Gift Cards és d'un any a partir de la seva recollida.

 • Protecció de dades de caràcter personal

Els formularis indicats a l’apartat 3 “Requisits per poder participar” contenen la seva pròpia clàusula de privadesa, que el participant haurà de llegir i acceptar. En qualsevol cas, podrà trobar la política de privadesa a l’enllaç següent: https://www.larocavillage.com/es/footer/legal/privilege-agreement/

Sense perjudici de l'anterior, comuniquem a títol informatiu que d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, els participants tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i podran exercir el seu dret enviant una comunicació escrita a: Dept. Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, la Roca del Vallès, C.P. 08430 (Barcelona) o a legal@larocavillage.com. En el sobre o en l'assumpte del correu electrònic cal indicar el següent: “Ref.: Dades personals”.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta Promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o de l'adreça dels participants implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i, si escau, l'anul·lació del premi aconseguit.

Si algú no consent al tractament de les seves dades personals, tal com s'indica en les polítiques de privacitat que trobarà en cada formulari o en allò descrit en els paràgrafs anteriors, no pot participar en la Promoció.

 • Consultes i Informació

Les condicions de participació en aquesta promoció estan disponibles al web de www.LaRocaVillage.com/registre-mgm durant el període de vigència de la Promoció.

 • Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per la llei espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant en determinarà la immediata eliminació.

Els participants i Value Retail accepten que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases quedarà sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona Capital.

La Roca Village

Value Retail Management Spain, S.L.

Top
X

Fem servir galetes pròpies i de tercers per assegurar la funcionalitat òptima del nostre web, recopilar dades estadístiques i proporcionar-vos publicitat. Feu clic a l'"X" per confirmar que esteu conforme amb l'ús que fem de les cookies. En cas contrari, feu clic aquí per modificar la configuració.