Condicions

Barcelona, ​​5 setembre 2016

Promoció "Una tarda de compres amb Rebeca Labara"

1. No cal realitzar una compra per poder participar en la promoció ( "Promoció").

2. El Patrocinador és Value Retail Management Spain, S.L amb NIF B-60.689.486 (en endavant el "Patrocinador" o "La Roca Village" indistintament). Es pot contactar a l'Patrocinador a La Roca Village, la Roca del Vallès, C.P. 08.430 (Barcelona).

3. L'objecte de la promoció consisteix en sortejar una experiència de compres que inclou:

  • una tarda de compres amb Rebeca Labara a La Roca Village (2 hores de durada) el dimecres 21 de setembre de 2016 16:00 a 18:00 hores i assessorament personal al guanyador / a en el qual Rebeca Labara mostrarà com crear dues looks diferents amb una mateixa peça utilitzant per a això accessoris disponibles a les botigues de La Roca Village. Valorat en 500 €
  • transport d'anada i tornada en el Shopping Express des Passeig de Gràcia número 6 a La Roca Village. Valorat en 20 €
  • una targeta regal de La Roca Village per import de dos-cents (200) euros. Valorada en 200 €
    El valor total del premi és de 720 €

4. Per poder participar en la Promoció, serà necessari ser membre de la base de dades de La Roca Village i omplir el formulari de participació en la Promoció a què els interessats podran accedir a través d'un link al blog A Trendy Life (http : //www.atrendylifestyle.com/), a través de les xarxes socials d'a Trendy Life (Facebook, Instagram, Twitter), a través del butlletí que els membres de la base de dades de la Roca Village rebran o mitjançant un post publicat en els perfils de la Roca Village a Facebook i Instagram.

5. El guanyador / a es compromet a participar, en termes raonables, en una sessió de fotos al costat amb Rebeca Labara, que es realitzarà la mateixa tarda del 21 de setembre a La Roca Village i accepta que les fotos es puguin fer servir per a campanyes publicitàries posteriors per la qual cosa el guanyador cedirà la seva imatge a Value Retail autoritzant-expressament perquè faci ús dels seus nom i les fotografies preses en el marc de tals iniciatives.

6. El guanyador / a serà seleccionat pel Patrocinador l'atzar. El guanyador serà anunciat a través del bloc A Trendy Life, així mateix el Patrocinador es posarà en contacte amb el a través de correu electrònic o mitjançant una trucada telefònica.

7. Una vegada que hagi estat contactat el guanyador, disposarà de 24 hores per confirmar la seva assistència. Si després de 24 hores, el guanyador no hagués contactat amb el Patrocinador, el guanyador perdrà el seu premi i el Patrocinador podrà triar a un altre guanyador.

8. No podran participar menors de 18 anys a la Promoció.

9. Els empleats de Value Retail Management Spain, S.L, els seus socis, directius i empleats del Village o de qualsevol de les empreses que apliquen el concepte Chic Outlet Shopping o relacionades amb el grup Value Retail no podran participar en el Promoció.

10. La Promoció donarà inici el dia 9 de setembre 2016 i estarà vigent fins les 23:59 CET del 15 de setembre de 2016 (ambdós inclosos). El Patrocinador declina qualsevol responsabilitat davant de les sol·licituds que no guardin relació amb les bases de participació en la Promoció o les que arribin al Patrocinador fora del termini establert, amb independència del motiu.

11. Els participants podran enviar una única sol·licitud.

12. No es consideraran inclosos en el premi els següents costos que, en tot cas, haurà de suportar el guanyador del sorteig:

Despeses referents a millores, extres, consumicions a La Roca Village, etc. que no corresponguin amb el premi detallat en les presents bases.

Despeses addicionals motivats per causa de demora o negligència per part del guanyador/a.

Qualssevol altres conceptes que no estiguin expressament inclosos.

13. La decisió del Patrocinador és concloent.

14. El Patrocinador organitza aquesta Promoció de bona fe i -en la mesura que la llei ho permeti- no acceptarà cap responsabilitat en relació amb les conseqüències que es derivin de la participació, o falta de participació, en el mateix.

15. El premi és intransferible i no s'oferirà alternativa monetària alguna.

16. En compliment del que estableix la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, i ha de declarar els premis lliurats en els models tributaris corresponents.

17. Mitjançant la participació en aquesta promoció, tots els participants accedeixen a l'ús de les seves dades personals per part de l'Patrocinador als efectes de dur a terme aquesta Promoció i per a qualsevol altre fi al qual hagi accedit el concursant.

18. El present Concurs no està de cap manera patrocinat, aprovat o realitzat per Facebook, Twitter ni Instagram, ni associat amb aquests mitjans de comunicació. Vè. Reconeix que la informació que pot incloure en els posts en aquests mitjans de comunicació, serà enviat als mateixos i no al Patrocinador i, per la present, accepta que el Patrocinador no serà responsable de l'ús que aquests mitjans de comunicació puguin fer de aquesta informació.

19. Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.

20. Mitjançant la participació en aquesta Promoció, tots els participants accepten l'obligació d'observar aquestes condicions.

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES – L'informem que qualsevol dada de caràcter personal que puguem obtenir per la seva participació en la present promoció i que vostè no hagi facilitat anteriorment com a membre o no membre de la Roca Village, com ara ia títol merament enunciatiu, el seu nom d'usuari a Facebook, Twitter o Instagram o el seu número de telèfon, seran incorporades en un fitxer titularitat del Patrocinador, creat amb la finalitat única de gestionar el present Concurs. En aquest sentit, les seves dades es conservaran únicament durant la vigència del mateix i seran eliminats un cop finalitzi. Quant a les dades dels guanyadors, els informem que seran conservats per gestionar la seva condició de guanyador i titular de la imatge i per tant dels drets que ens cedeix d'acord a les presents bases legals, així com, si s'escau, practicar qualsevol retenció fiscal que pogués ser aplicable, segons la normativa vigent en cada cas. Així mateix, com a participant en aquesta Promoció, Un. Declara haver informat a qualsevol tercer que pogués aparèixer identificable en les imatges remeses del que indica la present clàusula. Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si us plau, dirigiu-vos a la nostra Oficina de Turisme o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu ordinari a La Roca Village, 08430, La Roca del Vallès, Barcelona, ​​o per correu electrònic a través de l'adreça legal@larocavillage.com, proporcionant-nos les seves dades personals, inclosa la seva direcció, i prova d'identitat (com, per exemple, còpia del seu DNI, carnet de conduir o altra documentació que confirmi el seu nom i adreça).

X

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li la millor experiència de la nostra pàgina web, recopilar informació estadística i proporcionar publicitat. Sense elles, la funcionalitat de la pàgina web es reduiria. Si us plau, cliqui a la "X" per confirmar que està d'acord amb el nostre ús de les cookies en aquesta pàgina web. En cas contrari, si us plau cliqui aquí per a més detalls sobre com canviar la configuració de les cookies.

Top