Bases legals

Barcelona, ​​10 octubre 2016

Campanya MGM dirigida a nous membres del nostre Programa de Fidelització

Value Retail Management Spain, S.L. amb NIF B-60.689.486 i domicili social a La Roca Village, la Roca del Vallès, C.P. 08.430 (Barcelona) (en endavant "Value Retail"), entitat que, entre altres, gestiona el centre de tipus 'outlet' La Roca Village (Madrid), detalla a continuació les bases reguladores del sorteig dirigit als nous membres del nostre programa de fidelització, d'àmbit nacional (incloses Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) en el qual es sortejaran dos (2) Gift Cards (targetes regal) per valor de cent cinquanta (150) euros cadascuna (les "Bases" i la "Promoció", respectivament).

Objecte de la campanya promocional
L'objecte de la campanya consisteix en sortejar els següents premis:

Dos (2) Gift Cards (targetes regal) per valor de cent cinquanta (150) euros, cadascuna, per consumir en compres d'articles en qualsevol boutique, excepte en els locals de restauració, de la Roca Village (amb subjecció als termes i condicions inclosos en la corresponent Gift Card).

Per poder participar en la Promoció dels participants (nous membres de les nostres bases de dades) hauran de:

i Haver rebut la recomanació de la campanya de Venda Privada per part d'un o més contactes del nostre programa de fidelització de la Roca Village mitjançant el formulari de recomanació línia que Value Retail li enviarà al correu electrònic dels membres del nostre programa de fidelització ; i
ii Registrar línia entre el dia 15 d'octubre i el dia 19 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos) al programa de fidelització de la Roca Village.
 

Acceptació de les presents bases 

La mera participació a la present promoció suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta expressament el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.

Requisits per poder participar
Segons es detalla anteriorment, només podran participar en aquesta promoció aquelles persones majors d'edat, que (i) es donin d'alta entre el dia 15 d'octubre i el dia 19 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos) al programa de fidelització de la Roca Village i que (ii) hagin rebut la recomanació de la campanya de Venda Privada per part d'un o més contactes del nostre programa de fidelització de la Roca Village mitjançant el formulari de recomanació línia que la Roca Village li enviarà al correu electrònic de la base de dades.

No podran participar en el sorteig els socis, directius, empleats de La Roca Village o de Value Retail ni de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de Chic Outlet Shopping.

Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació.

Data de vigència de la promoció
La Promoció començarà el 15 d'octubre i el dia 19 d'octubre de 2016, ambdós inclosos

Premis

Els premis que es sortejaran entre les persones que compleixin amb els requisits de participació consisteixen en:

Dos (2) Gift Cards de la Roca Village de cent cinquanta euros (150 €) cadascuna.

Per tant, el valor econòmic total d'aquest sorteig és de tres-cents (300 €), encara que cada participant només podrà guanyar una Gift Card cadascun.

El premi no podrà ser bescanviat per diners en metàl·lic i no donarà en cap moment dret al trasllat a l'Village des del lloc d'origen del guanyador.

Procés de selecció dels guanyadors
Durant els 15 dies després de la finalització de la promoció, es procedirà al sorteig davant el notari de la Roca del Vallès, José Luis Criado Barragán, a les oficines de La Roca Village, en presència d'un representant de la Roca Village.

Hi haurà dos (2) guanyadors que seran seleccionats fruit de l'atzar. Es traurà una reserva per cada guanyador. Dins dels set (7) dies hàbils posteriors al sorteig davant de notari, Value Retail es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant un correu electrònic. Es realitzaran tres intents en tres dies diferents. En cas de no aconseguir posar-se en contacte amb els guanyadors, es contactarà a la reserva corresponent.

Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant.

La identificació ha de correspondre amb el mateix nom utilitzat per registrar-se al lloc web. Si no és el cas, el participant serà exclòs immediatament.

En cas que els guanyadors no compleixin amb tots els requisits estipulats en aquestes bases, el premi no serà lliurat i romandrà en propietat del promotor.

Compliment d'obligacions fiscals
En compliment del que estableix la legislació vigent, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques beneficiades pel premi, i ha de declarar els premis lliurats en els models tributaris corresponents.

Limitació de responsabilitat
No s'acceptarà cap responsabilitat per les inscripcions incompletes o confirmacions que es perdin, arribin amb retard, vagin mal dirigides o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, però no limitat a, problemes de maquinari, programari, explorador, fallada de la xarxa de telecomunicacions, mal funcionament dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors de Value Retail o en altres llocs.

Value Retail no es responsabilitza de les males pràctiques dels participants ni de tercers, aliens a l'organització de la promoció, en el transcurs de la mateixa.

Value Retail no respondrà dels casos de força major (com ara vagues) així com d'actes que no li siguin imputables, que puguin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.

Recollida del premi
La recepció dels premis no comportarà cap tipus de despesa per als guanyadors.

Els premis s'hauran de recollir a la Recepció del Village no més tard del 31 de desembre de 2016, Value Retail es reserva el dret de retirar el premi al guanyador si no ho recollís en aquest termini. La validesa de les Gift Card és d'un any a partir de la recollida.

Protecció de dades de caràcter personal
Els formularis indicats en l'apartat 3 ( "Requisits per poder participar") contenen la seva pròpia clàusula de privacitat, que haurà de ser llegida i acceptada pel participant. En qualsevol cas, podrà trobar la política de privacitat en el següent enllaç: https://www.larocavillage.com/es/footer/legal/privilege-agreement/

Sense perjudici de l'anterior, vam comunicar a títol informatiu que, d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el qual podrà exercir enviant 01:00 comunicació escrita a Departament Jurídic, La Roca Village, Santa Agnès de Malanyanes, La Roca del Vallès, CP 08430 (Barcelona) o al legal@larocavillage.com, indicant al sobre o al títol del correu electrònic: "Ref: Dades personals".

Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta Promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i l'anul·lació del premi aconseguit, si s'escau.

Si no consent al tractament de les seves dades personals tal com s'indica a les polítiques de privacitat que trobarà en cada formulari o en el descrit en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la Promoció.

Consultes i Informació
Les condicions de participació en la present promoció es trobaran disponibles a la pàgina web de www.LaRocaVillage.com/registro-mgm durant tot el període de vigència de la promoció.

Llei aplicable i jurisdicció
Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.

Els participants i Value Retail accepten que qualssevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. 


La Roca Village
Value Retail Management Spain, S.L.

X

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li la millor experiència de la nostra pàgina web, recopilar informació estadística i proporcionar publicitat. Sense elles, la funcionalitat de la pàgina web es reduiria. Si us plau, cliqui a la "X" per confirmar que està d'acord amb el nostre ús de les cookies en aquesta pàgina web. En cas contrari, si us plau cliqui aquí per a més detalls sobre com canviar la configuració de les cookies.

Top