Activa notificacions

Això pot incloure invitacions a esdeveniments especials, notificacions d’obsequis que has guanyat o promocions que et podrien interessar, i altra informació o ofertes. No inclou el fet de contactar-te per a gestionar la teva afiliació a Privilege (per exemple, per recuperar la teva contrasenya i notificar-te canvis en les teves condicions), accions que realitzarem encara que no ens donis el tey consentiment explícit.  Si ens dones el teu consentiment, podràs deixar aquest consentiment sense efecte en qualsevol moment.