Bases legals sorteig

A La Roca del Vallès (Barcelona), a 4 abril 2016

Campanya promocional "Molt més que unes sabates"

Value Retail Management Spain, S.L. amb NIF B-60.689.486 i domicili social a La Roca Village, La Roca del Vallès, 08430 (Barcelona), d'ara endavant "Value Retail", entitat que gestiona el centre de tipus 'outlet' de la Roca Village (Barcelona) ( el "Village"), detalla a continuació les bases reguladores de la campanya promocional "Molt més que unes sabates" d'àmbit estatal, (incloses Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla) per la qual es sortegen els premis que es detallen a continuació .

• Objecte de la campanya promocional

L'objecte de la campanya consisteix en evitar una Gift Card de la Roca Village de 500 €. Value Retail comunicarà la possibilitat de poder guanyar els premis a través de:

i una campanya promocional que realitzarà al Village mitjançant publicitat en (peanyes, cartells, pòsters ...);

ii la seva pàgina web www.LaRocaVillage.com;

iii seves xarxes socials Facebook (www.facebook.com/larocavillage) i Twitter (@larocavillage);

IV mitjans digitals externs com ara www.woman.es i www.elle.es.

Es podrà accedir a la promoció directament des de la pàgina web de La Roca Village com, indirectament, a través de Facebook, Twitter o els mitjans digitals externs participants, en tots els casos, els participants seran reconduïts a la pàgina web del sorteig i han d'emplenar els camps establerts en el formulari seguint les instruccions indicades en el mateix.

Facebook i Twitter constitueixen únicament el vehicle de promoció del sorteig, sense que el mateix estigui promocionat o avalat per Facebook i / o Twitter. Així mateix, ni Facebook ni Twitter ostentaran cap responsabilitat sobre el sorteig ni rebran la informació que els participants puguin proporcionar Value Retail mitjançant la seva participació en línia.

• Acceptació de les presents bases

L'acceptació d'aquestes Bases és condició necessària per poder obtenir el Premi. La mera participació en la present promoció suposa la plena acceptació d'aquestes Bases, implicant que el participant les ha llegit i comprès i que accepta el seu contingut íntegre, sense reserves ni limitacions.

• Requisits per poder participar

Tots els participants que desitgin participar en la present campanya promocional hauran de registrar en el formulari disposa https://www.LaRocaVillage.com/shoes, no tenint-se en compte aquelles entrades que resultessin incompletes o incorrectes.

Tots els participants que desitgin participar en la present campanya promocional hauran de ser majors d'edat i només es podrà participar una única vegada.

No podran participar en el sorteig els socis, directius, empleats de la Roca Village ni els de les altres empreses del grup de societats que apliquen el concepte de Chic Outlet Shopping, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en l'elaboració de la mateixa, així com tampoc els fills i familiars directes de tots aquests.

Si, per qualsevol motiu, resultés guanyadora una persona llistada en el paràgraf anterior, Value Retail podrà retirar-li el corresponent premi per no complir amb els requisits de participació.

• Data de vigència de la promoció

La promoció començarà el 5 d'abril de 2016 i estarà vigent fins el 15 de maig de 2016, ambdós inclosos.

• Premi

El Premi consisteix en:

(I) una Gift Card (Targeta Regal) de La Roca Village per import de 500 €. A gaudir fins a un any després de la seva recollida.

(Ii) trasllats d'anada i tornada des de Barcelona fins a La Roca Village i viceversa amb el servei d'autocar de luxe Shopping Express® per a dues persones (el guanyador / i un acompanyant)

El valor total dels premis és de 540 €.

• Procés de selecció del guanyador / a

Durant els 15 dies després de la finalització de la promoció, es procedirà al sorteig davant el notari de la Roca del Vallès, José Luis Criado Barragán, a les oficines de La Roca Village, en presència d'un representant de la Roca Village.

Hi haurà un (1) guanyador que serà seleccionat de manera aleatòria. De la mateixa manera, es seleccionarà un substitut.

Dins dels set (7) dies hàbils posteriors al sorteig, Value Retail es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant correu electrònic. Es realitzaran tres intents en tres dies diferents. En cas de no aconseguir posar-se en contacte el guanyador, es contactarà amb el substitut corresponent.

Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del participant. La identificació ha de correspondre amb el mateix nom utilitzat per registrar-se al lloc web. Si no és el cas, el guanyador serà exclòs immediatament.

En cas que el guanyador no compleixi amb tots els requisits estipulats en aquestes bases, el premi no serà lliurat i romandrà en propietat de Value Retail.

• Costos no inclosos

El premi no inclou dietes.

• Recollida del premi

La Gift Card s'haurà de recollir a la Recepció de la Roca Village abans del 31 de desembre de 2016. En el cas que el guanyador no recollís el premi abans d'aquesta data perdrà el dret a la seva obtenció.

• Compliment de les obligacions fiscals

En compliment del que estableix la legislació vigent, Value Retail farà la retenció i ingrés a compte corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques guanyadores de qualsevol dels premis, i ha de declarar els premis lliurats en els models tributaris corresponents.

• Limitació de responsabilitat

No s'acceptarà cap responsabilitat per les inscripcions incompletes o confirmacions que es perdin, arribin amb retard, vagin mal dirigides o siguin incorrectes, per qualsevol raó, incloent, però no limitat a, problemes de maquinari, programari, explorador, fallada de la xarxa de telecomunicacions, mal funcionament dels equips, sobrecàrrega o incompatibilitat en els servidors de Value Retail o en altres llocs.

• Protecció de dades de caràcter personal

Si desitja exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si us plau, dirigiu-vos a la nostra Oficina de Turisme o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu ordinari a La Roca Village, 08430, La Roca del Vallès, Barcelona, ​​o per correu electrònic a través de l'adreça legal@larocavillage.com, proporcionant-nos les seves dades personals, inclosa la seva direcció, i prova d'identitat (com, per exemple, còpia del seu DNI, carnet de conduir o altra documentació que confirmi el seu nom i adreça).

Tot participant garanteix que les dades personals facilitades a Value Retail en el marc d'aquesta promoció són veritables i exactes. La falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l'automàtica eliminació de la seva participació i l'anul·lació del premi aconseguit, si s'escau.

Si no consent al tractament de les seves dades personals tal com s'indica en els paràgrafs anteriors, si us plau no participi en la promoció.

• Drets d'Imatge

Pel sol fet de participar, el participant entén i accepta que es podrà publicar el seu nom i una fotografia seva presa en el moment de la recollida del seu premi a La Roca Village tant a la pàgina web de www.larocavillage.com com en les xarxes socials en què estigui activa Value Retail i, en particular, Facebook i Twitter.

Aquesta cessió de drets d'imatge serà gratuïta i no suposarà obligació addicional ni per part del participant-guanyador ni per part de Value Retail.

• Consultes i informació

Les condicions de participació en la present promoció es trobaran disponibles a la pàgina web de https://www.LaRocaVillage.com/shoes durant tot el període de vigència de la promoció.

• Llei aplicable i jurisdicció

Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L'incompliment de qualsevol de les Bases per part del participant determinarà la immediata eliminació.

Els participants i Value Retail accepten que qualssevol controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació o execució d'aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona capital.

La Roca Village
Value Retail Management Spain, S.L.

close offcanvas
X

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-li la millor experiència de la nostra pàgina web, recopilar informació estadística i proporcionar publicitat. Sense elles, la funcionalitat de la pàgina web es reduiria. Si us plau, cliqui a la "X" per confirmar que està d'acord amb el nostre ús de les cookies en aquesta pàgina web. En cas contrari, si us plau cliqui aquí per a més detalls sobre com canviar la configuració de les cookies.

Top