Termes i condicions

ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS SERAN D’APLICACIÓ RESPECTE AQUELLS MEMBRES DEL PROGRAMA PRIVILEGE QUE VISITIN LA BOUTIQUE DESIGUAL.

1. Al visitar la boutique Desigual de La Roca Village durant les dates de vigència de la present promoció, i depenent del nivell de despesa de la compra, es regalaràn tickets per a la Desigual Sailing Experience.

2. Per poder rebre el regal, és necessari ser membre del programa Privilege.

3. Promoció vàlida des del 21/06/2018 fins al 22/07/2018 (ambdós dies inclosos).

4. Per obtenir s'ha de realitzar una compra a la boutique Desigual, com a mínim de 59€. A més nivell de despesa en una sola compra, més tickets es podràn rebre per accedir al passeig en el vaixell de desigual:

  • +59€: 1 ticket
  • +89€: 2 tickets
  • +149€: 3 tickets
  • +219€: 4 tickets
  • +298€: 5 tickets

5. Oferta no acumulable amb altres promocions.

6. La oferta consiteix en una excursió en el vaixell de Desigual per a poder gaudir de les vistes de la costa de Barcelona des d'el mar. Les sortides es fan desde Forum o Port Olímpic. Consultar els detalls dels viatges a la boutique o a www.desigual.com/barcelona

7. No és possible cambiar el regal por un descompte addicional ni per valor monetari.El regal no donarà en cap cas, dret al trasllat de La Roca Village des de el lloc d’origen del guanyador.

8. El client coneix i accepta que: 
8.1 Value Retail Management Spain, S.L., possibles filials i/o companyies associades amb el propietari de La Roca Village (“VR”) no responen dels preus que les botigues “outlet” anunciïn o dels preus en que cada moment venguin els seus productes; 
8.2 VR únicament informa de la actual promoció que aplicarà a les boutiques de La Roca Village, segons allò descrit anteriorment. Al respecte, VR actua sempre com “agent” de les botigues “outlet” i el codi Privilege de descompte no creen relació contractual alguna entre VR i el client en relació al descompte ofert en el codi Privilege o qualsevol altre tipologia; 
8.3 VR no dóna garanties respecte als productes (incloent sense limitació la qualitat dels mateixos) que el client adquireix mitjançant la present promoció així com dels regals o promocions a les botigues “outlet”.

9. Pel simple fet de rebre un regal, el client entén que accepta i que es podrà publicar el seu nom i una fotografia seva presa en el moment de la recollida del seu premi a La Roca Village, tant a la pàgina web www.larocavillage.com com a les xarxes socials en les que estigui activa Value Retail i, en concret, Facebook, Twitter i Instagram.

10. No podran participar de la present promoció els socis, directius, empleats de VR ni de les demès empreses del grup de societats que apliquin el concepte de The Bicester Village Shopping Collection, les agències implicades en la promoció, proveïdors, col·laboradors directes o indirectes que hagin participat en la elaboració de la mateixa, així com tampoc cap dels fills o familiars directes de tots els esmenats.

Si, per qualsevol motiu, obtingués els regal una de les persones llistades al paràgraf anterior, VR podrà retirar el regal corresponent, per no complir un dels requisits de la participació.

11. En compliment d’allò establert a la legislació vigent, en el cas de que sigui acceptable, VR realitzarà la retenció e ingrés a compte corresponent al Impost sobre la Renta de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, y declararà el regal entregat en els models tributaris corresponents.

12.Les presents bases es regeixen per la Llei Espanyola. L’incompliment de qualsevol dels presents termes i condicions per part del participant, determinarà la immediata retirada del regal.

Els participants y VR accepten que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases, quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona Captial.

Top