Termes i condicions

Value Retail PLC (en endavant, «Value Retail») disposa d’una àmplia xarxa de col·laboradors, entre els quals s’inclouen companyies aèries i consorcis hotelers. La llista completa de socis participants es pot consultar aquí

Els termes i condicions següents (en endavant, «les condicions») s’apliquen a l’oferta de milles o punts atorgats als clients de Value Retail que també siguin membres dels programes de fidelització dels socis participants (en endavant, «els clients»). Aquestes condicions són complementàries a les condicions que figurin en qualsevol invitació a una oferta (en endavant, «la invitació») rebuda pels clients. La invitació s’ha de revisar detingudament, ja que pot implicar altres termes i condicions aplicables.

Com s’hi participa

1. Per obtenir milles o punts, els clients han de presentar la targeta que els acrediti com a afiliats a un soci participant, juntament amb els rebuts de compra dels productes que hagin adquirit (entre els quals s’inclouen aliments i begudes) al Centre d’Informació Turística dels villages de Value Retail que participin en aquesta oferta.

2. A més dels requisits anteriors, per obtenir milles addicionals o punts addicionals subjectes a una oferta promocional concreta, els clients han de presentar també al Centre d’Informació Turística la invitació a participar en l’oferta de bonificació.

3. Les reclamacions de les milles o punts addicionals només es poden fer el mateix dia de la compra. No es pot reclamar la bonificació amb efecte retroactiu.

4. No es concedeixen milles o punts per la compra de productes per part d’algú que no sigui el client. Abans d’atorgar punts o milles, es pot demanar al client que aporti justificants (com ara la identificació o el comprovant de compra) a l’efecte que quedi demostrat, d’una manera que resulti satisfactòria per a Value Retail, que el client ha estat el comprador efectiu de la compra en qüestió.

5. Value Retail es reserva el dret de no bonificar una promoció en cas de frau o sospita de frau. 

6. Per evitar dubtes, els clients que compleixin les condicions anteriors només tenen dret a rebre milles o punts d’un (1) soci participant per cada comprovant de compra que compleixi els criteris oportuns. Es rebutjarà qualsevol intent de reclamar milles o punts de diversos socis participants amb el mateix comprovant de compra. 

7. La participació per part del client en aquesta oferta per acumular milles o punts implica l’acceptació d’aquests termes i condicions i l’acceptació de la política de privacitat i els termes i condicions de Value Retail que es poden consultar a www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/terms-conditions i www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/legal/privacy-policy

General

1. El dret a participar en aquesta oferta i rebre milles o punts és personal i intransferible i, per tant, s’aplica únicament al client o al destinatari d’una invitació. La invitació no es pot copiar, reproduir ni distribuir de cap manera ni per cap mitjà, i tampoc no es pot fer servir per ningú que no sigui el destinatari original.

2. El dret a obtenir milles o punts no és acumulable a cap altra oferta especial, cap altre cupó o cap altre val; les milles o punts no es poden bescanviar per diners en efectiu.

3. Value Retail es reserva el dret a suspendre o cancel·lar la possibilitat d’acumular milles o punts amb un soci participant en qualsevol moment i per qualsevol motiu. 

4. La decisió de Value Retail és definitiva en tots els casos. Value Retail no té cap responsabilitat davant del client per cap pèrdua econòmica que es derivi de la denegació, cancel·lació o suspensió de la participació en algun programa de milles o punts, ni de la incapacitat per part del client d’aprofitar aquesta oferta.

5. El proveïdor d’aquesta oferta és Value Retail PLC, el domicili social del qual està situat a: 19 Berkeley Street, Londres, W1J 8ED (Regne Unit).

Top